Skrypt – opis ćwiczeń

Zaleca się uczyć ćwiczeń na zajęciach z instruktorem. Ale do samodzielnego ćwiczenia i doskonalenia poznanych ćwiczeń pomocna będzie broszurka, której link znajduje się poniżej.

Skrypt-cwiczenia-PDF-uzupelniony

Ta broszurka jest oficjalnym materiałem szkoleniowym Stowarzyszenia. Jej treść została stworzona przez naszego mistrza Liu Zhongchun na początkowym etapie rozpowszechniania tego stylu Qigong w Polsce. Zawiera opis długiej i krótkiej formy oraz ćwiczeń automasażu. Stanowi ona materiał pomocniczy i nie pozwala na samodzielne uczenie się ćwiczeń ponieważ nie wszystkie szczegóły są w niej zawarte. Jest jednak dobrą ściągą dla osób uczących się ćwiczeń na zajęciach Qigong i próbujących utrwalać swoje umiejętności samodzielnie.