Punkty energetyczne – dalszy ciąg

Aby utrzymać  płynny przepływ energii Qi w ciele, odblokować miejsca, w których nastąpiły blokady przepływu energii i zasilić energią całe ciało praktykujemy Qi gong. Zablokowanie przepływu energii lub jej niedostateczne krążenie powoduje chorobę. Energia to życie. Przemieszcza się w meridianach zasilając każdą komórkę w naszym ciele. Jest 12 meridianów zwykłych i 8 nadzwyczajnych a na nich znajdują się punkty o szczególnej wrażliwości. Punktów na ciele  jest kilkaset. W czasie ćwiczeń szczególną uwagę poświęcamy kilkunastu  punktom.  Poniżej można dowiedzieć się nieco więcej o punktach, ich lokalizacji  i znaczeniu. Zachęcam do znalezienia tych punktów na swoim ciele aby w trakcie ćwiczeń nie zastanawiać się nad ich umiejscowieniem.

 • Bai hui punkt nr 1 (wym. baj hłyj) – nazywany punktem „Stu spotkań”. Położenie tego punktu to środek linii łączącej wierzchołki uszu. Jest to punk uniwersalny nerwowy i psychiczny. Leży on na głównym kanale męskim. Kanał ten przebiega od narządów rodnych w dół w kierunku krocza, dalej do kości ogonowej i środkiem ciała po kręgosłupie do czubka głowy i dalej do czubka nosa i górnej wargi. Jest to kanał regulujący kanały Yang (tzw. kanały męskie). Główny kanał męski nazywa się DU MAI (wym.du mæi).
 • Yu zhen punkt nr 2 (wym. ju dzen) – „Perłowa poduszka”, leży z tyłu na brzegu guzowatości potylicznej (na wysokości punktu między brwiami) i jest po obu stronach linii środkowej (1,3 cun w bok od linii środkowej). Leży on na kanale pęcherza moczowego. W ćwiczeniach posługujemy się nim jak jednym punktem na kanale DU MAI aby polepszyć przepływ energii do punktu Ming men
 • Yin tang  punkt nr 3 (wym. in tan) – górny Dan tian (tzw. trzecie oko), jest mniej więcej między brwiami. Ten punkt krzyżuje się wewnątrz głowy z punktem Bai hui i jest to miejsce górnego Dan tian
 • Tanzhong  punkt nr 4 (środek piersi) – środkowy Dan tian, leży on w splocie słonecznym (meridian regulatora przedniego) na poziomie IV międzyżebrza i jest magazynem energii uzyskiwanej z pożywienia i oddychania. Ta energia nazywa się pourodzeniowa. Więc na jakość tej energii ma wpływ jakość tego co spożywamy i to czym oddychamy. Dbajmy więc aby to była jakość najlepsza z możliwych. Również nasz stan psychiczny ma wpływ na jakość tej energii.
 • Qi yan punkt nr 5 – pępek. Punkt znajduje się w centrum pępka leży na głównym kanale żeńskim REN MAI (wym. żen mæi).
 • Ming men punkt nr 6 (wy. min men) w tłumaczeniu „Brama życia”,  leży między 2 a 3 kręgiem lędźwiowym i łączy się z nerkami. On również leży na głównym kanale męskim DU MAI
 • Yang guan punkt nr 7 (wym. jan głan) –  „Granica yang”, leży między 4 a 5 kręgiem lędźwiowym na kanale męskim DU MAI
 • Qi hai punkt nr 8 (wym. ci haj) – (Ocean Qi) dolny Dan tian, położony około 4 cm pod pępkiem i 3- 5 cm w głąb ciała, jest to naczynie przechowywania pierwotnej Qi przekształconej z Pierwotnej esencji.
 • Hui yin punkt nr 9 (wym. hłyj in)  punkt umiejscowiony w kroczu między odbytem a narządami rodnymi,  jest bardzo ważny, łączy kanały DU MAI, REN MAI, ZHONG MAI
 • Qi hu punkt nr 10 –  mieści się pod środkową częścią obojczyka w linii sutka. Punk ten leży na kanale żołądka. Prawidłowa praca żołądka jest ważna dla gromadzenie Qi z pożywienia.
 • Yong quan punkt nr 11 (wym. jun ciuan) – „Punkt bulgocących studni”, znajduje się na końcu meridianu nerek, leży na podeszwie stopy, w zagłębieniu między 2 i 3 kością śródstopia przy zgiętych palcach stopy, 2/3 długości stopy licząc od pięty do 2 palca stopy
 • Lao gong  punkt nr 12 (wym. lao gon) – „Pałac pracy”, leży na linii tworzonej przez zgięte 3 i 4 palec na środku dłoni na meridianie osierdzia. Związany między innymi z sercem i ciśnieniem.
 • Dabao punkt nr 13 – leży na linii środkowej pachowej w 6 przestrzeni międzyżebrowej. Związany jest z meridianem śledziony i trzustki