Nasz rytm dobowy

Wszyscy wiemy i na co dzień odczuwamy, że nasze ciała funkcjonują w określonym rytmie. W tradycyjnej medycynie chińskiej znajdujemy opisy jak ten cykl przebiega. Każdy podstawowy organ naszego ciała ma swój dwugodzinny okres największej aktywności oraz oczywiście czas swojego minimum energetycznego. Wyróżnione zostało 12 organów. Występuje tam też „Potrójny Ogrzewacz”. Nie jest to organ w rozumieniu medycyny zachodniej. W medycynie chińskiej jest to zespół narządów pełniący określoną funkcję a jest to przyjmowanie, przyswajanie i wydalanie pokarmów i napojów. Aby osiągać najlepsze efekty w swoim działaniu warto wziąć pod uwagę wiedzę jaką nam daje medycyna chińska. Poniżej przedstawiam kołowy wykres pokazujący kiedy jaki organ ma swoje maximum energetyczne a kiedy minimum (po przeciwnej stronie koła). Więc np. kiedy jelito grube ma swoje maximum to nerki mają swoje minimum.  Przyjrzyjcie się temu wykresowi, może się okazać, że pomoże to Wam działać efektywniej, a może intuicyjnie już stosujecie się do tego zegara. Zachodnia pora lunchu okazuje się nie przypadkowa.